Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dammen/Prästeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dammen/Prästeryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammen/Prästeryd 1673 13,7% 32,5% 23,7% 30,1% 6,2% 48,8% 51,2%   1,6%
Summa 1673 13,7% 32,5% 23,7% 30,1% 6,2% 48,8% 51,2% 1,6%

http://www.val.se