Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hemsjö/V Bodarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hemsjö/V Bodarne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö/V Bodarne 1229 16,1% 35,9% 25,8% 22,2% 6,8% 50,5% 49,5%   2,4%
Summa 1229 16,1% 35,9% 25,8% 22,2% 6,8% 50,5% 49,5% 2,4%

http://www.val.se