Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Anten/Gräfsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Anten/Gräfsnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anten/Gräfsnäs 814 13,6% 28,3% 28,9% 29,2% 4,9% 52,1% 47,9%   1,1%
Summa 814 13,6% 28,3% 28,9% 29,2% 4,9% 52,1% 47,9% 1,1%

http://www.val.se