Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hemsjö S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hemsjö S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö S 1254 13,9% 29,5% 29,6% 27,0% 5,1% 52,0% 48,0%   1,8%
Summa 1254 13,9% 29,5% 29,6% 27,0% 5,1% 52,0% 48,0% 1,8%

http://www.val.se