2018-09-11 11:58:45

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Innerstaden

24,77%
8,67%
5,99%
10,32%
25,08%
6,60%
5,57%
10,84%
0,62%
1,55%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,40%
+8,23
2014: 78,17%

Röstfördelning - valdistrikt Innerstaden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 240 24,77% -39 -5,62 279 30,39%
C Centerpartiet 84 8,67% +40 +3,88 44 4,79%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 58 5,99% -4 -0,77 62 6,75%
KD Kristdemokraterna 100 10,32% +25 +2,15 75 8,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 243 25,08% +12 -0,09 231 25,16%
V Vänsterpartiet 64 6,60% +27 +2,57 37 4,03%
MP Miljöpartiet de gröna 54 5,57% -18 -2,27 72 7,84%
SD Sverigedemokraterna 105 10,84% +30 +2,67 75 8,17%
FI Feministiskt initiativ 6 0,62% -28 -3,08 34 3,70%
ÖVR Övriga anmälda partier 15 1,55% +6 +0,57 9 0,98%
  Giltiga röster 969 100,00% +51   918 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,10% +1 +0,10    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,61% -6 -0,68 12 1,29%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,20% +1 +0,10 1 0,11%
VDT Valdeltagande 978 86,40% +47 +8,23 931 78,17%
  Antal röstberättigade 1132   -59   1191  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Innerstaden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,72% +7 +0,72    
DD Direktdemokraterna 2 0,21% +2 +0,21    
MED Medborgerlig Samling 2 0,21% +2 +0,21    
DjuP Djurens parti 1 0,10% +1 +0,10    
ENH Enhet 1 0,10% -2 -0,22 3 0,33%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,10%   -0,01 1 0,11%
PP Piratpartiet 1 0,10% -1 -0,11 2 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,33 3 0,33%
  Totalt övriga partier 15 1,55% +6 +0,57 9 0,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Innerstaden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se