Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Innerstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innerstaden 1132 11,7% 17,0% 22,9% 48,4% 3,0% 44,7% 55,3%   2,2%
Summa 1132 11,7% 17,0% 22,9% 48,4% 3,0% 44,7% 55,3% 2,2%

http://www.val.se