Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Vadstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vadstena

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl 1425 11,0% 22,8% 25,3% 40,8% 3,7% 48,8% 51,2%   1,4%
Borghamn, Skedet, Rogslösa mfl 846 11,7% 22,1% 29,1% 37,1% 4,5% 50,9% 49,1%   1,9%
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl 1459 15,4% 30,4% 26,9% 27,3% 6,6% 50,3% 49,7%   1,0%
Innerstaden 1132 11,7% 17,0% 22,9% 48,4% 3,0% 44,7% 55,3%   2,2%
Kvissberg, Borgmästarområdet mfl 1164 15,6% 21,0% 22,8% 40,6% 4,0% 49,9% 50,1%   1,3%
Vadstena 6026 13,2% 23,1% 25,3% 38,4% 4,4% 48,9% 51,1% 1,5%

http://www.val.se