Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kvissberg, Borgmästarområdet mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kvissberg, Borgmästarområdet mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kvissberg, Borgmästarområdet mfl 1164 15,6% 21,0% 22,8% 40,6% 4,0% 49,9% 50,1%   1,3%
Summa 1164 15,6% 21,0% 22,8% 40,6% 4,0% 49,9% 50,1% 1,3%

http://www.val.se