Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl 1459 15,4% 30,4% 26,9% 27,3% 6,6% 50,3% 49,7%   1,0%
Summa 1459 15,4% 30,4% 26,9% 27,3% 6,6% 50,3% 49,7% 1,0%

http://www.val.se