Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Birgitta, Haga, Hagebyhöga, Hov mfl 1425 11,0% 22,8% 25,3% 40,8% 3,7% 48,8% 51,2%   1,4%
Summa 1425 11,0% 22,8% 25,3% 40,8% 3,7% 48,8% 51,2% 1,4%

http://www.val.se