Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Borghamn, Skedet, Rogslösa mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borghamn, Skedet, Rogslösa mfl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borghamn, Skedet, Rogslösa mfl 846 11,7% 22,1% 29,1% 37,1% 4,5% 50,9% 49,1%   1,9%
Summa 846 11,7% 22,1% 29,1% 37,1% 4,5% 50,9% 49,1% 1,9%

http://www.val.se