2018-09-11 10:02:30

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

21,51%
7,02%
3,55%
6,01%
34,16%
5,71%
3,78%
17,12%
0,54%
0,62%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,92%
-0,78
2014: 90,71%

Röstfördelning - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 279 21,51% -8 -1,34 287 22,85%
C Centerpartiet 91 7,02% +32 +2,32 59 4,70%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 46 3,55% +8 +0,52 38 3,03%
KD Kristdemokraterna 78 6,01% +17 +1,16 61 4,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 443 34,16% -40 -4,30 483 38,46%
V Vänsterpartiet 74 5,71% +23 +1,64 51 4,06%
MP Miljöpartiet de gröna 49 3,78% -30 -2,51 79 6,29%
SD Sverigedemokraterna 222 17,12% +47 +3,18 175 13,93%
FI Feministiskt initiativ 7 0,54% -7 -0,57 14 1,11%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,62% -1 -0,10 9 0,72%
  Giltiga röster 1297 100,00% +41   1256 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,14% +2 +0,12 13 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1312 89,92% +43 -0,78 1269 90,71%
  Antal röstberättigade 1459   +60   1399  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,31% +4 +0,31    
DjuP Djurens parti 1 0,08%     1 0,08%
ENH Enhet 1 0,08% +1 +0,08    
MED Medborgerlig Samling 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet 1 0,08% -6 -0,48 7 0,56%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,08 1 0,08%
  Totalt övriga partier 8 0,62% -1 -0,10 9 0,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se