2018-09-12 17:36:36

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Aspvägen

24,80%
6,04%
4,89%
6,04%
26,13%
2,49%
3,82%
24,71%
0,18%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,27%
+3,01
2014: 83,26%

Röstfördelning - valdistrikt Aspvägen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 279 24,80% -49 -5,91 328 30,71%
C Centerpartiet 68 6,04% +19 +1,46 49 4,59%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 55 4,89% +5 +0,21 50 4,68%
KD Kristdemokraterna 68 6,04% +41 +3,52 27 2,53%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 294 26,13% -27 -3,92 321 30,06%
V Vänsterpartiet 28 2,49% -1 -0,23 29 2,72%
MP Miljöpartiet de gröna 43 3,82% -13 -1,42 56 5,24%
SD Sverigedemokraterna 278 24,71% +88 +6,92 190 17,79%
FI Feministiskt initiativ 2 0,18% -7 -0,66 9 0,84%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 0,89% +1 +0,05 9 0,84%
  Giltiga röster 1125 100,00% +57   1068 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,06% +1 +0,04 11 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1137 86,27% +58 +3,01 1079 83,26%
  Antal röstberättigade 1318   +22   1296  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Aspvägen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,18% +2 +0,18    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,18% +1 +0,08 1 0,09%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,18% +2 +0,18    
MED Medborgerlig Samling 2 0,18% +2 +0,18    
DD Direktdemokraterna 1 0,09% +1 +0,09    
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet     -3 -0,28 3 0,28%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,47 5 0,47%
  Totalt övriga partier 10 0,89% +1 +0,05 9 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Aspvägen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se