Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Aspvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Aspvägen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspvägen 1318 14,9% 26,6% 21,9% 36,5% 5,5% 45,4% 54,6%   1,6%
Summa 1318 14,9% 26,6% 21,9% 36,5% 5,5% 45,4% 54,6% 1,6%

http://www.val.se