Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hjärup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hjärup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärup 2025 12,5% 37,7% 22,5% 27,3% 6,5% 49,6% 50,4%   2,9%
Summa 2025 12,5% 37,7% 22,5% 27,3% 6,5% 49,6% 50,4% 2,9%

http://www.val.se