Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Bråhög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bråhög

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bråhög 1452 19,4% 35,4% 20,6% 24,6% 6,2% 48,5% 51,5%   1,3%
Summa 1452 19,4% 35,4% 20,6% 24,6% 6,2% 48,5% 51,5% 1,3%

http://www.val.se