Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kyrkheddinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kyrkheddinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkheddinge 719 14,2% 36,3% 31,4% 18,1% 5,6% 53,0% 47,0%   2,1%
Summa 719 14,2% 36,3% 31,4% 18,1% 5,6% 53,0% 47,0% 2,1%

http://www.val.se