Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Stanstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stanstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stanstorp 1300 12,5% 35,6% 19,1% 32,8% 4,4% 47,2% 52,8%   1,3%
Summa 1300 12,5% 35,6% 19,1% 32,8% 4,4% 47,2% 52,8% 1,3%

http://www.val.se