Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Uppåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Uppåkra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uppåkra 1647 12,9% 50,8% 25,6% 10,7% 5,8% 49,8% 50,2%   1,2%
Summa 1647 12,9% 50,8% 25,6% 10,7% 5,8% 49,8% 50,2% 1,2%

http://www.val.se