Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Jakriborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Jakriborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jakriborg 598 24,9% 50,5% 17,6% 7,0% 5,5% 49,8% 50,2%   4,0%
Summa 598 24,9% 50,5% 17,6% 7,0% 5,5% 49,8% 50,2% 4,0%

http://www.val.se