Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Borggård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borggård

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borggård 1176 13,5% 32,2% 25,6% 28,7% 5,4% 51,0% 49,0%   1,9%
Summa 1176 13,5% 32,2% 25,6% 28,7% 5,4% 51,0% 49,0% 1,9%

http://www.val.se