Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Annero

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Annero

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annero 1318 11,1% 31,3% 18,7% 38,8% 6,0% 49,6% 50,4%   0,5%
Summa 1318 11,1% 31,3% 18,7% 38,8% 6,0% 49,6% 50,4% 0,5%

http://www.val.se