Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tottarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tottarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tottarp 891 14,9% 39,8% 26,4% 18,9% 7,2% 52,0% 48,0%   1,3%
Summa 891 14,9% 39,8% 26,4% 18,9% 7,2% 52,0% 48,0% 1,3%

http://www.val.se