2018-09-11 20:43:24

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Båtgatorna-Fågelstaden

33,50%
11,19%
11,52%
4,98%
15,03%
2,61%
4,41%
15,93%
0,08%
0,74%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 93,31%
-0,10
2014: 93,41%

Röstfördelning - valdistrikt Båtgatorna-Fågelstaden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 410 33,50% -85 -8,24 495 41,74%
C Centerpartiet 137 11,19% +56 +4,36 81 6,83%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 141 11,52% +23 +1,57 118 9,95%
KD Kristdemokraterna 61 4,98% +21 +1,61 40 3,37%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 184 15,03% +6 +0,02 178 15,01%
V Vänsterpartiet 32 2,61% +18 +1,43 14 1,18%
MP Miljöpartiet de gröna 54 4,41% -30 -2,67 84 7,08%
SD Sverigedemokraterna 195 15,93% +46 +3,37 149 12,56%
FI Feministiskt initiativ 1 0,08% -19 -1,60 20 1,69%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,74% +2 +0,15 7 0,59%
  Giltiga röster 1224 100,00% +38   1186 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,24% -2 -0,18 5 0,42%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1227 93,31% +36 -0,10 1191 93,41%
  Antal röstberättigade 1315   +40   1275  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Båtgatorna-Fågelstaden

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,33% +4 +0,33    
DD Direktdemokraterna 3 0,25% +3 +0,25    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet 1 0,08% -4 -0,34 5 0,42%
DjuP Djurens parti     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,08 1 0,08%
  Totalt övriga partier 9 0,74% +2 +0,15 7 0,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Båtgatorna-Fågelstaden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se