Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Båtgatorna-Fågelstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Båtgatorna-Fågelstaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båtgatorna-Fågelstaden 1315 13,8% 38,8% 27,5% 19,9% 7,1% 50,4% 49,6%   2,3%
Summa 1315 13,8% 38,8% 27,5% 19,9% 7,1% 50,4% 49,6% 2,3%

http://www.val.se