Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Flädie Ö-Fjelie-Önnerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Flädie Ö-Fjelie-Önnerup

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1845 14,5% 33,6% 25,5% 26,5% 6,6% 48,7% 51,3%   2,4%
Summa 1845 14,5% 33,6% 25,5% 26,5% 6,6% 48,7% 51,3% 2,4%

http://www.val.se