Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norr Vinstorp m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norr Vinstorp m fl

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norr Vinstorp m fl 1225 11,3% 52,7% 22,0% 14,0% 5,2% 49,4% 50,6%   1,1%
Summa 1225 11,3% 52,7% 22,0% 14,0% 5,2% 49,4% 50,6% 1,1%

http://www.val.se