Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Lomma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lomma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1407 10,6% 37,6% 19,9% 31,9% 6,2% 48,9% 51,1%   2,2%
Borgeby Ö 1392 10,4% 38,1% 25,1% 26,4% 5,7% 50,1% 49,9%   1,6%
Båtgatorna-Fågelstaden 1315 13,8% 38,8% 27,5% 19,9% 7,1% 50,4% 49,6%   2,3%
Flädie N 1724 10,0% 29,9% 23,8% 36,3% 5,0% 46,8% 53,2%   3,8%
Flädie S 1258 10,9% 35,9% 26,4% 26,9% 6,8% 50,0% 50,0%   4,3%
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1845 14,5% 33,6% 25,5% 26,5% 6,6% 48,7% 51,3%   2,4%
Karstorp-Alnarp 1121 15,4% 36,7% 23,0% 24,9% 4,5% 50,0% 50,0%   2,9%
Lomma Centrum 1509 8,2% 20,1% 19,5% 52,2% 3,4% 43,9% 56,1%   1,6%
Lomma Hamn 1779 9,6% 29,7% 24,7% 36,0% 2,8% 48,0% 52,0%   2,1%
Lomma N 1624 15,1% 38,9% 24,8% 21,3% 5,8% 50,2% 49,8%   2,1%
Norr Vinstorp m fl 1225 11,3% 52,7% 22,0% 14,0% 5,2% 49,4% 50,6%   1,1%
Piläng 1371 13,8% 36,6% 26,8% 22,8% 5,5% 49,8% 50,2%   3,4%
Lomma 17570 11,9% 35,1% 24,1% 28,8% 5,3% 48,7% 51,3% 2,5%

http://www.val.se