Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lomma Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lomma Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lomma Centrum 1509 8,2% 20,1% 19,5% 52,2% 3,4% 43,9% 56,1%   1,6%
Summa 1509 8,2% 20,1% 19,5% 52,2% 3,4% 43,9% 56,1% 1,6%

http://www.val.se