Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lomma Hamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lomma Hamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lomma Hamn 1779 9,6% 29,7% 24,7% 36,0% 2,8% 48,0% 52,0%   2,1%
Summa 1779 9,6% 29,7% 24,7% 36,0% 2,8% 48,0% 52,0% 2,1%

http://www.val.se