Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Borgeby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Borgeby V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1407 10,6% 37,6% 19,9% 31,9% 6,2% 48,9% 51,1%   2,2%
Summa 1407 10,6% 37,6% 19,9% 31,9% 6,2% 48,9% 51,1% 2,2%

http://www.val.se