Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Karstorp-Alnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Karstorp-Alnarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karstorp-Alnarp 1121 15,4% 36,7% 23,0% 24,9% 4,5% 50,0% 50,0%   2,9%
Summa 1121 15,4% 36,7% 23,0% 24,9% 4,5% 50,0% 50,0% 2,9%

http://www.val.se