Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Flädie S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Flädie S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie S 1258 10,9% 35,9% 26,4% 26,9% 6,8% 50,0% 50,0%   4,3%
Summa 1258 10,9% 35,9% 26,4% 26,9% 6,8% 50,0% 50,0% 4,3%

http://www.val.se