2018-09-11 20:08:12

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Flädie S

37,98%
11,16%
13,32%
8,39%
10,47%
1,47%
4,15%
11,68%
0,17%
1,21%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 92,21%
+1,53
2014: 90,68%

Röstfördelning - valdistrikt Flädie S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 439 37,98% -78 -7,53 517 45,51%
C Centerpartiet 129 11,16% +81 +6,93 48 4,23%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 154 13,32% -11 -1,20 165 14,52%
KD Kristdemokraterna 97 8,39% +14 +1,08 83 7,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 121 10,47% +10 +0,70 111 9,77%
V Vänsterpartiet 17 1,47% +1 +0,06 16 1,41%
MP Miljöpartiet de gröna 48 4,15% -22 -2,01 70 6,16%
SD Sverigedemokraterna 135 11,68% +32 +2,61 103 9,07%
FI Feministiskt initiativ 2 0,17% -10 -0,88 12 1,06%
ÖVR Övriga anmälda partier 14 1,21% +3 +0,24 11 0,97%
  Giltiga röster 1156 100,00% +20   1136 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,34% +2 +0,17 2 0,18%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1160 92,21% +22 +1,53 1138 90,68%
  Antal röstberättigade 1258   +3   1255  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Flädie S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 7 0,61% +7 +0,61    
MED Medborgerlig Samling 4 0,35% +4 +0,35    
DjuP Djurens parti 1 0,09%     1 0,09%
ENH Enhet 1 0,09% +1 +0,09    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,09% -1 -0,09 2 0,18%
PP Piratpartiet     -4 -0,35 4 0,35%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,35 4 0,35%
  Totalt övriga partier 14 1,21% +3 +0,24 11 0,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Flädie S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se