2018-09-13 08:55:19

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Carlshem Västra

15,29%
9,53%
5,76%
3,68%
37,71%
14,17%
6,89%
5,44%
0,64%
0,88%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,29%
+3,51
2014: 86,78%

Röstfördelning - valdistrikt Carlshem Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 191 15,29% -18 +0,08 209 15,21%
C Centerpartiet 119 9,53% +61 +5,31 58 4,22%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 72 5,76% -15 -0,57 87 6,33%
KD Kristdemokraterna 46 3,68% -19 -1,05 65 4,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 471 37,71% -15 +2,34 486 35,37%
V Vänsterpartiet 177 14,17% -17 +0,05 194 14,12%
MP Miljöpartiet de gröna 86 6,89% -61 -3,81 147 10,70%
SD Sverigedemokraterna 68 5,44% +24 +2,24 44 3,20%
FI Feministiskt initiativ 8 0,64% -65 -4,67 73 5,31%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,88%   +0,08 11 0,80%
  Giltiga röster 1249 100,00% -125   1374 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,56% +2 +0,19 5 0,36%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1256 90,29% -123 +3,51 1379 86,78%
  Antal röstberättigade 1391   -198   1589  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Carlshem Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,48% +6 +0,48    
MED Medborgerlig Samling 3 0,24% +3 +0,24    
DD Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet 1 0,08% -9 -0,65 10 0,73%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,07 1 0,07%
  Totalt övriga partier 11 0,88%   +0,08 11 0,80%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Carlshem Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se