2018-09-14 00:14:18

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Mariedal

14,53%
8,33%
5,18%
3,82%
42,74%
13,00%
4,08%
7,14%
0,59%
0,59%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,91%
-0,01
2014: 90,92%

Röstfördelning - valdistrikt Mariedal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 171 14,53% -30 -2,70 201 17,22%
C Centerpartiet 98 8,33% +31 +2,59 67 5,74%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 61 5,18% +7 +0,56 54 4,63%
KD Kristdemokraterna 45 3,82%   -0,03 45 3,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 503 42,74% +11 +0,58 492 42,16%
V Vänsterpartiet 153 13,00% +34 +2,80 119 10,20%
MP Miljöpartiet de gröna 48 4,08% -42 -3,63 90 7,71%
SD Sverigedemokraterna 84 7,14% +36 +3,02 48 4,11%
FI Feministiskt initiativ 7 0,59% -37 -3,18 44 3,77%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,59%   -0,01 7 0,60%
  Giltiga röster 1177 100,00% +10   1167 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,25% -1 -0,09 4 0,34%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1180 90,91% +8 -0,01 1172 90,92%
  Antal röstberättigade 1298   +9   1289  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Mariedal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,34% +4 +0,34    
DD Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet 1 0,08% -4 -0,34 5 0,43%
DjuP Djurens parti     -1 -0,09 1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,09 1 0,09%
  Totalt övriga partier 7 0,59%   -0,01 7 0,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Mariedal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se