2018-09-13 22:23:26

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Ålidhem Västra

11,63%
8,25%
6,55%
4,12%
26,96%
23,89%
8,03%
5,71%
1,90%
2,96%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,42%
+3,72
2014: 74,70%

Röstfördelning - valdistrikt Ålidhem Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 110 11,63% -15 -1,13 125 12,76%
C Centerpartiet 78 8,25% +32 +3,55 46 4,69%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 62 6,55% +5 +0,74 57 5,82%
KD Kristdemokraterna 39 4,12% +25 +2,69 14 1,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 255 26,96% +10 +1,96 245 25,00%
V Vänsterpartiet 226 23,89% +59 +6,85 167 17,04%
MP Miljöpartiet de gröna 76 8,03% -81 -7,99 157 16,02%
SD Sverigedemokraterna 54 5,71% +22 +2,44 32 3,27%
FI Feministiskt initiativ 18 1,90% -94 -9,53 112 11,43%
ÖVR Övriga anmälda partier 28 2,96% +3 +0,41 25 2,55%
  Giltiga röster 946 100,00% -34   980 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,53% -4 -0,38 9 0,91%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 952 78,42% -37 +3,72 989 74,70%
  Antal röstberättigade 1214   -110   1324  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ålidhem Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 8 0,85% +8 +0,85    
MED Medborgerlig Samling 8 0,85% +8 +0,85    
PP Piratpartiet 4 0,42% -11 -1,11 15 1,53%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,32% +1 +0,11 2 0,20%
DD Direktdemokraterna 2 0,21% +2 +0,21    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,21%   +0,01 2 0,20%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti     -2 -0,20 2 0,20%
ENH Enhet     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,31 3 0,31%
  Totalt övriga partier 28 2,96% +3 +0,41 25 2,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ålidhem Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se