Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ålidhem Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ålidhem Västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ålidhem Västra 1214 65,7% 19,9% 8,5% 5,9% 12,3% 54,4% 45,6%   4,9%
Summa 1214 65,7% 19,9% 8,5% 5,9% 12,3% 54,4% 45,6% 4,9%

http://www.val.se