Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mariestrand - Olovsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mariestrand - Olovsdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariestrand - Olovsdal 1281 32,6% 17,1% 13,8% 36,5% 3,4% 47,5% 52,5%   0,6%
Summa 1281 32,6% 17,1% 13,8% 36,5% 3,4% 47,5% 52,5% 0,6%

http://www.val.se