Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Sofiehem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofiehem

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sofiehem 1196 25,5% 31,4% 20,7% 22,4% 7,3% 50,0% 50,0%   0,8%
Summa 1196 25,5% 31,4% 20,7% 22,4% 7,3% 50,0% 50,0% 0,8%

http://www.val.se