Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Nydalahöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Nydalahöjd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nydalahöjd 1275 68,0% 24,9% 4,5% 2,6% 9,7% 51,7% 48,3%   3,6%
Summa 1275 68,0% 24,9% 4,5% 2,6% 9,7% 51,7% 48,3% 3,6%

http://www.val.se