Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Haga Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Haga Norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Norra 1126 37,7% 29,6% 17,1% 15,5% 5,0% 49,5% 50,5%   1,5%
Summa 1126 37,7% 29,6% 17,1% 15,5% 5,0% 49,5% 50,5% 1,5%

http://www.val.se