Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Marieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marieberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marieberg 1067 16,8% 36,6% 27,0% 19,6% 5,7% 49,0% 51,0%   2,3%
Summa 1067 16,8% 36,6% 27,0% 19,6% 5,7% 49,0% 51,0% 2,3%

http://www.val.se