Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mellan Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mellan Ersboda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellan Ersboda 1594 15,5% 28,9% 27,8% 27,9% 4,3% 46,9% 53,1%   2,2%
Summa 1594 15,5% 28,9% 27,8% 27,9% 4,3% 46,9% 53,1% 2,2%

http://www.val.se