Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ytterhiske

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ytterhiske

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterhiske 1819 23,5% 24,7% 18,1% 33,7% 4,4% 43,4% 56,6%   1,4%
Summa 1819 23,5% 24,7% 18,1% 33,7% 4,4% 43,4% 56,6% 1,4%

http://www.val.se