Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum Östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Östra 1450 26,9% 25,2% 21,3% 26,6% 4,0% 47,0% 53,0%   1,6%
Summa 1450 26,9% 25,2% 21,3% 26,6% 4,0% 47,0% 53,0% 1,6%

http://www.val.se