Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Västra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västra Ersboda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ersboda 1792 15,0% 27,2% 28,8% 29,1% 4,6% 47,2% 52,8%   1,1%
Summa 1792 15,0% 27,2% 28,8% 29,1% 4,6% 47,2% 52,8% 1,1%

http://www.val.se