Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mariehemsgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mariehemsgård

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mariehemsgård 915 11,3% 33,7% 26,3% 28,7% 6,0% 50,6% 49,4%   2,1%
Summa 915 11,3% 33,7% 26,3% 28,7% 6,0% 50,6% 49,4% 2,1%

http://www.val.se