Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Ersmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ersmark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ersmark 1251 12,7% 45,4% 22,4% 19,5% 6,6% 50,4% 49,6%   0,7%
Summa 1251 12,7% 45,4% 22,4% 19,5% 6,6% 50,4% 49,6% 0,7%

http://www.val.se