Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Öbackastrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Öbackastrand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öbackastrand 1641 23,5% 32,5% 18,4% 25,5% 2,7% 47,0% 53,0%   1,0%
Summa 1641 23,5% 32,5% 18,4% 25,5% 2,7% 47,0% 53,0% 1,0%

http://www.val.se